AT-RATSASTUSPILATES

– HYVÄ ISTUNTA KUULUU KAIKILLE –

Istuntatunnit

Jokainen hevonen, ratsastuksen lajista riippumatta, tarvitsee oikeanlaista liikettä ja liikuntaa kehittyäkseen lihas-, liikkuvuus- ja voimatasoltaan tasapainoseksi ja kestäväksi ratsuksi. Jotta tämä oikeanlainen, hevosen yksilöllisen rakenteen ja mielentilan huomioiva liikkuminen olisi mahdollista, on ratsastajan osattava hallita oma istunta, istunnan tasapaino, apujen eriyttävä käyttö ja käytön voimakkuus oikein. 

AT-Ratsastuspilatestunneilla ratsastajalle tarjotaan työkalut oppia hallitsemaan tietoisesti kehonsa ja apujensa käytön oikein ajoitettuna ja oikealla tavalla, jotta hevonen voi liikkua biomekaanisesti oikein ja parantaa liikkuvuutta ja lihasvoimaa saavuttaakseen rakenteellensa oikean ryhdin ja tasapainon. Tämän hallinnan kautta ratsukon tehtävissä keskitytään eri askellajien laadun parantamiseen, tasapainoisiin ja tahdikkaisiin siirtymisiin sekä notkeutta ja suoruutta parantaviin sivuttaisiin liikkeisiin.


Istuntavalmennus

Istuntavalmennus on normaalia ratsastusvalmennusta kunkin ratsukon lajin ja lähtötason mukaisesti – pilatesliikkeet suoritetaan matolla, ei hevosen selässä. 

Valmennuksessa huomioidaan ratsukon yksilölliset kehittämiskohteet ja keskitytään niiden työstämiseen. Tunneilla käytetään kaikkia niitä askellajeja, jotka kuuluvat ratsukon normaaliin, koulutustason huomioivaan työskentelyyn: yhdelle ratsukolle se voi olla kaikki askellajit, toiselle esimerkiksi piaff–passage-siirtymiset, kolmannelle käyntityöskentely ja hevosen suoristaminen.

Oppimisen mahdollistava olotila

AT-Ratsastuspilatestunneilla panostetaan paitsi varsinaiseen istuntavalmennukseen, myös oppimisen mahdollistavan olotilan luomiseen. 

Turvallinen olo ja positiivinen, vastaanottavainen mielentila ovat edellytyksiä oppimiselle niin hevosella kuin ratsastajallakin. 

Tunneilla käytetään myös kineettistä ohjausta, sillä kineettisesti ohjaamalla ratsukko oppii 30 kertaa nopeammin kuin muilla ohjaustavoilla.

Istuntatuntien hinnat

  • Yksäri 60 min, 110 € 
  • Kaksari 60 min, 60 €/ratsukko
  • Yksäri 30 min, 60 €

Ensimmäisellä kerralla on hyvä varata riittävän pitkä valmennusaika (60 min.), sillä aikaa kuluu paitsi metodin ja tekniikan oppimiseen, myös ratsukon haasteiden ja tavoitteiden kartoittamiseen.  Hinnat sis. alv 10 %.